Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuŚląskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Fenyloketonurię i Inne Choroby Metaboliczne Fenylandia

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Wtorek, 19 maja, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000556894
NIP 629-24-72-009
Regon 361549410
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Zachodnia 76, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail fenylandiapku@gmail.com
Władze

Švarcová Anna Jarmila - Członek Zarządu
Jarosz Rafał Łukasz - Członek Zarządu
Zawada Iwona - Prezes Zarządu