Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportowy UNIA Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 31 października, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000057831
NIP 629-113-28-08
Regon 272363329
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sportowa 1, Dąbrowa Górnicza 42-530
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261-01-37; 509 461 474
Faks 32 261-01-37
E-mail uniadg@interia.pl
Władze

Paweł Cichy - Prezes

Mateusz Maciejewski - Skarbnik

Piotr Pierścionek - Członek

Cele statutowe

Celem Klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu, zapewnienie ich członkom odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego i sportu oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa
i ładu publicznego.

Dla osiągnięcia tego celu Klub:

  • organizuje szkolenia sportowe w postaci treningów,
  • organizuje sekcje sportowe różnych dyscyplin sportu,
  • organizuje zawody i imprezy sportowe a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje,
  • propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
  • zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego i sportu w postaci: funduszów, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu,
  • patronuje szkołom w zakresie rozwijania klas sportowych,
  • propaguje sport wśród dzieci i młodzieży,
  • prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcia

Od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Program usportowienia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i kolarstwa. Szkoleniem objęto ok. 230 dzieci i młodzieży. Finansowane z dotacji udzielonych przez Urząd Miejski.

Od 05.07.2005 do 30.09.2005 r.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano Turniej Trampkarzy o Złote Strzemię oraz Festyn rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców. Udział wzięło okoł 1000 osób. Finansowane z dotacji udzielonej przez Urząd Miejski.

Od 05.08.2005 do 19.08.2005 r.

Organizacja obozu sportowego o profilu piłki nożnej dla dzieci rocznik 1992/93 w ramach akcji Lato w mieście. Drużyna trampkarzy w ilości 20 osób. Finansowane z dotacji udzielonej przez Urząd Miejski.

Od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Program usportowienia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i kolarstwa. Szkoleniem objęto około 180 dzieci i młodzieży. Finansowane z dotacji udzielonej przez Urząd Miejski.