Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej "PRZYSTAŃ"

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Czwartek, 21 kwietnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000605542
NIP 6292474511
Regon 36427235700000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92/170, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 535 107 759
WWW www.fundacjaprzystan.com
E-mail przystan.dg@gmail.com
Facebook www.facebook.com/fundacjaprzystandg/
Władze

Lidia Zdanowska - Prezes Zarządu

Cele statutowe
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa.
 • Diagnoza psychologiczna
 • Psychoterapia par i rodzin
 • Psychoterapia uzależnień (alkohol, narkotyki, seks, gry, hazard etc.)
 • Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, psychoterapii
 • Warsztaty, seminaria, treningi rozwojowe, edukacyjne
 • Akcje pomocowe tj. zbiórki odzieży, książek, materiałów szkolnych
Przedsięwzięcia
 • Edukować, wspierać, diagnozować, leczyć
 • Wzbudzać kreatywność
 • Rozwijać mocne strony
 • Integrować
 • Budować sieci wsparcia