Udostępnij:

Herb DG

Centrum Tuningu Samochodowego

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
Data rejestracji Piątek, 17 marca, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000253163
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Stara 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 888 366 130
Władze

Jerzy Pokora - Prezes
Michał Nowak - Wiceprezes
Michał Wójcicki - Wiceprezes
Jacek Wyrwas - Sekretarz

Cele statutowe

1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
2. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej w tym rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego.
4. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz rozwój krajowej i zagranicznej turystyki motorowej i karawaningowej.
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
6. Ochrona zabytków i tradycji motoryzacji a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych.
7. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych.
8. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.