Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Obrońców Lokatorów "Alternatywa"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Data rejestracji Poniedziałek, 24 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000046447
Regon 27611580600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Długa 1/39, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 260 39 68
Władze

Zbigniew Szlęk - Prezes
Halina Kochan - Zastępca Prezesa
Leszek Malitka - II Zastępca Prezesa
Anna Złocka - Skarbnik
Stanisława Skórka - Sekretarz
Jadwiga Krupa - Członek Zarządu

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY LOKATOROM, KTÓRZY NIE POTRAFIĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE ROZWIĄZAĆ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM LOKALI NA ZASADACH SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA LOKATORSKIEGO I WŁASNOŚCIOWEGO, A WYKORZYSTALI WSZYSTKIE FORMALNE I PRAWNE MOŻLIWOŚCI W TYM KIERUNKU ORAZ DOSTĘPNE ŚRODKI I METODY.