Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaciół Ligii Obrony Kraju w Dąbrowie Górniczej

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
Data rejestracji Poniedziałek, 16 lipca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000027968
Regon 24043428000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Żeglarska 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Wirginiusz Nowak - Prezes
Piotr Patyna - Wiceprezes
Alicja Pierzchalska - Skarbnik
Jacek Przybylak - Sekretarz
Sławomir Skowron - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:
1. Współpraca z Ligą Obrony Kraju w kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej, krzewienie kultury fizycznej, popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania sportów wodnych.
2. Zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji oraz wiedzy żeglarskiej, wartości, ceremoniałów i zwyczajów morskich, a także norm i praw etykiety jachtowej.
3. Stwarzanie warunków dla: - uprawiania i upowszechniania sportów wodnych, turystyki, rekreacji i wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologii i krajoznawstwa, na wodach śródlądowych i morskich, - organizowania kursów, obozów i szkoleń oraz innych form działalności szkoleniowo-edukacyjnej z zakresu sportów wodnych, bezpieczeństwa, ratownictwa oraz turystyki, ekologii i rekreacji na wodzie, - organizowania spotkań, rejsów i pływań oraz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych, - tworzenia, utrzymywania i udostępniania niezbędnej bazy sportowo-rekreacyjnej, szkoleniowej i technicznej oraz wyposażenia i infrastruktury klubu wodnego LOK efir w Dąbrowie Górniczej,
4. Fachowe doradztwo, pomoc techniczna, informacyjna i kadrowa z dziedzin zainteresowania i działalności stowarzyszenia.
5. Zdobywanie społecznego poparcia, sponsorów i funduszy oraz przychylności administracji samorządowej i innych dla statutowej działalności stowarzyszenia.
6. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony byłby na cele statutowe stowarzyszenia.