Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Aktywny Rozwój"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Środa, 29 sierpnia, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000287190
NIP 6292377280
Regon 24072309500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Korzeniec 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502 408 520; + 48 32 730 03 13
WWW www.aktywnyrozwoj.org.pl
Władze

Justyna Kantyka - Prezes Zarządu
Dawid Kantyka - Członek Zarządu
Anastazja Wypych - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Praca w sferze edukacji nieformalnej na rzecz zwiększenia możliwości samokształcenia osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
2. Praca na rzecz podniesienia pozycji społecznej kobiet w Polsce, pomoc im w osiągnięciu pełnego rozwoju;
3. Działania na rzecz rozwoju publicznych, niepublicznych oraz społecznych szkół i placówek oświatowych, w szczególności działalność na rzecz podniesienia jakości kadr oświaty;
4. Rozwój umiejętności lingwistycznych i podnoszenie poziomu znajomości języków obcych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
5. Nauka innowacyjnych metod kształcenia oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
6. Uzupełnianie wiedzy, zdobywanie i podnoszenie umiejętności praktycznych i zawodowych, osób dorosłych;
7. Podejmowanie działań na rzecz popularyzacji posługiwania się internetem w celu zdobywania wiedzy na odległość (e-learning) oraz rozwijania własnych zainteresowań i kwalifikacji zawodowych;
8. Wspieranie edukacyjnej, społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, dzieci, kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
9. Programowanie, wśród społeczeństwa polskiego, wiedzy o współczesnej Europie, w szczególności zaś w procesie integracji europejskiej;
10. Krzewienie idei tworzenia wspólnej Europy, wolnej od uprzedzeń i podziałów, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży;
11. Aktywizacja społeczeństwa międzykulturowego oraz współpracy międzynarodowej;
12. Programowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności społeczeństwa polskiego, w zakresie korzystania ze środków Unii Europejskiej;
13. Pomoc krajowym i zagranicznym proeuropejskim organizacjom pozarządowym w wypełnianiu ich celów statutowych;
14. Wspieranie mediów propagujących wiedzę o Europie i integracji europejskiej. D. C. Określony w par. 4 statutu.