Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Środa, 25 lipca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000022183
Regon 27388677900000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261 52 59, 608 015 746
Facebook pl-pl.facebook.com/absolwenci2lo
Władze

Arkadiusz Głąb - Przewodniczący
Waldemar Szade - Wiceprzewodniczący
Klarysa Sosnowska - Wiceprzewodniczący
Iwona Kiernożycka - Sekretarz
Ilona Soboń - Skarbnik
Jacek Dziedzic - Członek Zarządu
Łukasz Żak - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Celem stowarzyszenia jest integracja wszystkich absolwentów, jak również nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu ze swą macierzystą szkołą, dbanie o jej dobre imię oraz udzielanie pomocy w dalszym jej rozwoju
2. Przez absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej statut niniejszy rozumie absolwentów:

  • Ogólnokształcącej koedukacyjnej szkoły TPD stopnia podstawowego i licealnego w Dąbrowie Górniczej
  • Szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego TPD
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR.1
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S.ŻEROMSKIEGO
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR.1 IM.S.ŻEROMSKIEGO
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S.ŻEROMSKIEGO
  • II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S.ŻEROMSKIEGO