Udostępnij:

Herb DG

Fundacja "Kaganek Oświaty"

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Piątek, 12 grudnia, 2003
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000182273
Regon 27821240700000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Główna 5, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 794 625 360, 505 073 766, 517 774 743
Władze

Janusz Arasimowicz Malęga - Prezes Fundacji
 

Cele statutowe

Fundacja powstała, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Powyższa idea wyznacza kierunek działań, które skoncentrowane są na walce z biedą, patologią społeczną i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.

Największym wyzwaniem Fundacji są działania na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, jak również niepełnosprawnych. Ogromny potencjał dla tych działań, daje wyjątkowe usytuowanie Fundacji, która wraz z egzotycznymi zwierzętami z Wesołego Rancza zajmuje 14-to hektarową powierzchnię leśną. Praca ze zwierzętami umożliwia doświadczania siebie w relacji z przedstawicielami innego gatunku, który obdarza nas uwagą i naturalnie odpowiada na naszą obecność i zachowania. Niepełnosprawne dzieci, intensywnie doświadczają swojego świata wewnętrznego (doznań płynących z ciała, emocji, myśli, skłonności do interpretowania tego co widzą i czują w określony sposób). Można obserwować jak ich fantazja czy myśl staje się faktem i jak fakt, tworzy fantazję. Dzieci mają możliwość uczenia się poprzez bezpośrednie uczestniczenie w relacji ze zwierzęciem.
Takie doświadczenie jest inne niż w trakcie odgrywania scenek człowiek-człowiek. Bliskość z koziołkami, osiołkami, kucykiem i wyjątkowo słodkim byczkiem Jeremym, potocznie Dżemikiem pozwala na odkrywanie różnych sposobów nawiązywania relacji i ujrzenie siebie jako osoby aktywnie tworzącej otaczającą rzeczywistość.

Bezpośredni kontakt dziecka ze zwierzęciem, daje mu możliwość nauczenia się tego, co jest mu najbardziej potrzebne, między innymi nadrobić opóźnienie rozwojowe, podwyższyć zaniżoną samoocenę a także uwierzyć, że może marzyć oraz marzenia te wspólnie z nami realizować.