Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportowy "Unia" Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 21 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000113935
Regon 27180630000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Aleja Zwycięstwa 29, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264 08 27
WWW ksuniazabkowice.futbolowo.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/UniaZabkowice
Władze

Krzysztof Plech - Skarbnik
Robert Kukliński - Wiceprezes
Marcin Okularczyk - Sekretarz
Roman Szczypa - Członek Zarządu
Ryszard Okularczyk - Członek Zarządu
Zdzisław Stanek - Członek Zarządu
Tadeusz Marusak - Członek Zarządu
Marian Cichy - Członek Zarządu
Artur Okularczyk - Członek Zarządu
Stanisław Kaniecki - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz tworzenie swym członkom w tym dzieci i młodzieży odpowiednich kierunków do uprawiania sportu i wychowania fizycznego
2. Działanie na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego