Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej "Odrodzenie"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Data rejestracji Piątek, 11 maja, 2012
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000419911
NIP 6292020520
Regon 27357863500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kondratowicza 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261 50 98
Faks 32 264 76 17
Władze

Stefan Pobideł - Prezes
Bożena Kozak - Wiceprezes
Brunon Werener - Wiceprezes
Zbigniew Piątek - Wiceprezes
Artur Gorgoń - Sekretarz
Lucjan Zawartka - Skarbnik
Andrzej Kolczyk - Członek Zarządu
Zofia Szumilas - Członek Zarządu
Edward Pędras - Członek Zarządu
Stanisław Wójcik - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest popularyzacja, organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do wszechstronnego rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza, a w szczególności:

1. Zrzeszenie osób, instytucji i zakładów pracy interesujących się przeszłością i rozwoje miasta Dąbrowy Górniczej

2. Szerzenie zainteresowania wśród społeczeństwa historią miasta, ochroną zabytków i środowiska oraz wyłanianie laureatów spośród zasłużonych Dąbrowian