Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportowy "Mini Max"

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Sobota, 27 października, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000056749
NIP 6290014202
Regon 00124004800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wojska Polskiego, 41-300 Dabrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 501 219 494
E-mail makseliz@gmail.com
Władze

Ireneusz Maksymowicz - Prezes
Marek Kalinowski - Wiceprezes
Elżbieta Skrzypińska Maksymowicz - Sekretarz
Agnieszka Pogoda - Skarbik
Jakub Maksymowicz - Członek

Cele statutowe

CELEM KLUBU JEST :
1. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI PROWADZĄCEJ DO UTRZYMANIA I PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA.
2. POPULARYZACJA SPORTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI :
- SPORTÓW WODNYCH;
- KULTURYSTYKI;
- KARATE;
- TENISA ZIEMNEGO;
- SPORTÓW ROŻNYCH.
3. KRZEWIENIE ZAMIŁOWANIA DO SYSTEMATYCZNEGO UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI
FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA ORAZ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY I ICH RODZIN;
4. KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD OSÓB FIZYCZNYCH ZRZESZONYCH W KLUBIE WALORÓW MORALNYCH, ZROZUMIENIA ZASAD DYSCYPLINY ORAZ SUMIENNEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W OPARCIU O OGÓLNIE PRZYJĘTĄ ETYKĘ SPORTOWĄ.