Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Handlowców Merkury

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Biznes
Data rejestracji Wtorek, 6 grudnia, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000246393
Regon 24025064000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Królowej Jadwigi 20D/9, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Tomasz Niedźwiedzki - Prezes
Małgorzata Garula - Wiceprezes
Ewa Gała - Sekretarz

Cele statutowe

1. Reprezentowanie interesów handlowców i współpraca z odpowiednimi organami Rzeczypospolitej Polskiej, miasta Dąbrowa Górnicza oraz regionu
2. Obrona praw i interesów członków stowarzyszenia
3. Współpraca z organizacjami o zbliżonym charakterze
4. Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu problemów, głównie zawodowych
5. Działanie na rzecz ochrony środowiska
6. Organizowanie fachowej pomocy członkom stowarzyszenia