Udostępnij:

Herb DG

Fundacja "Sport i Zdrowie"

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 5 października, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000218598
Regon 27326863300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 757 58 63
Faks 32 195 53 35
Władze

Zbigniew Piątek - Prezes
Andrzej Nowak - Wiceprezes - Sekretarz
Bogusław Trendel - Wiceprezes - Skarbnik

Cele statutowe

1. Organizowanie działalności i jej propagowanie w dziedzinie rekreacji ruchowej, sportu wśród dorosłych, młodzieży, dzieci
2. Organizowanie zajęć, zawodów, mitingów i imprez sportowo-rekreacyjnych
3. Organizowanie i finansowanie prowadzenia klas sportowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
4. Nieodpłatne prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego
5. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału młodzieży szkół podstawowych i średnich
6. Dbałość o zachowanie poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników i młodzieży
7. Udzielanie pomocy osobom i członkom ich rodzin, którzy w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych doznali trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu
8. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym