Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Tom"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Poniedziałek, 17 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000043964
NIP 6290018855
Regon 27187794800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Legionów Polskich 129, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 765 00 50
Faks 32 765 00 50
E-mail bok@tvtom.pl
Władze

Marcin Ciemnołoński - Prezes Zarządu

Genadiusza Ciemnołoński - Vice Prezes Zarządu ds. Ekonomicznych

Wiesława Dzienniak - Członek Zarządu - Sekretarz

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia Tom jest umożliwienie członkom czynnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz realizacji indywidualnych zainteresowań poprzez:
1. Promocje kultury regionu i kultury polskiej
2. Działalność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna
3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad nowoczesnych standardów europejskich w zakresie działalności społeczno-gospodarczej
4. Współprace z organami administracji publicznej na rzecz ochrony środowiska, wdrażania standardów i korzystania z dotacji europejskiej
5. Współprace z instytucjami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i szkolno-wychowawczymi, klubami i fundacjami promując aktywny wypoczynek, naukę poprzez zabawę, integracje poprzez wspólnie działania
6. Wspierania inicjatyw społecznych
7. Wspomaganie finansowe i rzeczowe społeczności i instytucji lokalnych