Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie CISV Polska Oddział w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Środa, 10 lipca, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000468822
NIP 6292467907
Regon 24338589400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW www.cisv.org.pl
E-mail cisv.dg@gmail.com
Władze

Andrzej Okręglicki - Prezes

Sylwia Brylska - Skarbnik

Aniela Małachowska - Członek Zarządu Oddziału

Marta Dziagan - Członek Zarządu Oddziału

Patrycja Basa-Wojdyła - Członek Zarządu Oddziału

Katarzyna Muzyk-Sowa - Członek Zarządu Oddziału

 

Cele statutowe

1. Tworzenie uczestnikom szansy na naukę i życie w pokoju razem z przedstawicielami innych narodowości poprzez prowadzeni zajęć i programów edukacyjnych.
2. Nawiązywanie na całym świecie bliskich przyjaźni przez osoby działające i biorące udział w programach CISV, tak aby poszczególne kraje stały się im znane poprzez wzajemną przyjaźń, nie zaś jako abstrakcyjne miejsca na mapie lub stereotypy wynikające z niewiedzy i ograniczonego doświadczenia.
3. Tworzenie świadomości na temat podstawowych podobieństw wszystkich istot ludzkich, ale też zdobywanie wiedzy o różnicach pomiędzy nimi przy jednoczesnym respektowaniu i docenianiu tych różnic.
4. Wytwarzanie pragnienia pokoju na całym świecie oraz aktywne działanie na jego rzeczy.
5. Nabywanie umiejętności komunikowania się z osobami i grupami osób nawet w sytuacji, kiedy uczestnicy posługują się wieloma różnymi językami i nie mają jednego wspólnego języka.
6. Nabywanie przez uczestników umiejętności administracyjnych i organizacyjnych.
7. Rozwijanie osobowości poszczególnych uczestników w taki sposób, aby byli oni pozbawieni istotnych barier, na przykład bariery wynikającej z uprzedzeń.
8. Wnoszenie wkładu, poprzez badania, do nauki o religiach międzynarodowych.
9. Współpraca z innymi grupami o podobnych celach.
10. Promowania i tworzenie CISV w nowych lokalnych społeczeństwach.
11. Selekcjonowanie, szkolenie i wysyłanie uczestników na zajęcia i programy w jednostkach podlegających CISV International.
12. Wprowadzanie w życie i zachowywanie standardów związanych z edukacją, bezpieczeństwem, zdrowiem i ubezpieczeniami we wszystkich programach i zajęciach własnych.
13. Wspieranie, prowadzenie, koordynowanie i ocenianie badań nad programami i zajęciami własnymi we współpracy z CISV International.