Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KiSS" w Katowicach - Oddział Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Poniedziałek, 29 października, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000057878
NIP 6292104955
Regon 27622812000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Chopina 32/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 264 46 27
Faks 32 264 46 27
E-mail biuro@kiss-dg.pl
Władze

Dariusz Trzcionka - Przewodniczący
Marzena Sala - Sekretarz

Cele statutowe

1. Prowadzenie badań nad ulepszeniem i rozwojem edukacyjnym narzędzi informatycznych oraz podnoszeniem poziomu kultury dydaktycznej
2. Doskonalenie programów i metod kształcenia informatycznego
3. Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych stowarzyszenia
4. Tworzenie płaszczyzny wymian informacji i rozwoju koleżeńskich kontaktów wśród osób zainteresowanych zastosowaniem zdobyczy techniki komputerowej w nauczaniu lub problemami powszechnej edukacji informatycznej
5. Reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz
6. Doradztwo i pomoc prawna i merytoryczna, a także ekonomiczna jednostkom oświatowym oraz szkolenia
7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską