Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Mediacji i Profilaktyki Benefaktor

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Wtorek, 8 kwietnia, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000506821
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 1 Maja 50/60, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW www.benefaktor.org
Władze

Włodek Marcin Tomasz - Prezes
Włodek Magdalena Maria - Sekretarz
Stankiewicz Kmieć Anna Agnieszka - Skarbnik

Cele statutowe

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów