Udostępnij:

Herb DG

Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Wtorek, 22 kwietnia, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000506507
NIP 6292469740
Regon 24356928100000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkieiwcza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Bożena Krawiec - Prezes

Wiesława Kotara - Wiceprezes

Jadwiga Kowalik - Wiceprezes

Monika Antosik - Sekretarz

Danuta Wieczorek - Skarbnik

Barbara Dmytryszyn - Członek Zarządu

Kazimierz Gola - Członek Zarządu

Krystyna Ziora - Członek Zarządu

Grażyna Papińska - Członek Zarządu

Regina Noszczyk - Członek Zarządu

Joanna Ziemba - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób z chorobami układu oddechowego, propagowanie wiedzy o chorobach układu oddechowego, a także niesieny pomocy chorym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie.