Udostępnij:

Herb DG

Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 29 stycznia, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000495994
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Niegowonicka 20A, 42-525 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 698 425 382
E-mail zaglebiedabrowa@poczta.fm
Facebook pl-pl.facebook.com/szson.zaglebie.dabrowa
Władze

Rafael Pierzak - Prezes
Janusz Pierzak - Wiceprezes
Bartosz Firek - Sekretarz
Krystyna Pierzak - Skarbnik

Cele statutowe

1. Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
2. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania gra w szachy, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży.
3. Zapobieganie patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
4. Zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Stowarzyszenia, zwłaszcza członkom będącym osobami niepełnosprawnymi.
5. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem sprawnym.

Przedsięwzięcia

Główne przedsięwzięcia Stowarzyszenia to:

  • stworzenie drużyny seniorów i juniorów, oraz zgłoszenie jej do udziału w rozgrywkach z cyklu Drużynowych Mistrzostw Polski i Śląska,
  • organizacja szkolenia dzieci i juniorów,
  • organizacja turniejów szachowych .