Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Zagłębiowska Orkiestra Dęta Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Środa, 3 września, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000521949
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Ujejska 87, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 668 104 308
WWW sebajanda@gmail.com
Władze

Bogusław Ulanowski - Prezes
Włodzimierz Szycowski - V-ce Prezes
Sebastian Janda - V-ce Prezes
Bartosz Dąbrowski - Skarbnik
Mieczysław Ciepliński - Sekretarz

Cele statutowe

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1. PROWADZENIE ZAGŁĘBIOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ SP Z ZACHOWANIEM WIELOLETNIEJ
TRADYCJI OSIĄGNIĘĆ ORKIESTRY DĘTEJ OSP DĄBROWA GÓRNICZA - UJEJSCE;
2. ZAPEWNIENIE SWYM CZŁONKOM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DLA DOSKONALENIA
UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNYCH;
3. ROZWÓJ EDUKACJI DZIAŁALNOŚCI MUZYCZNEJ POPRZEZ ORGANIZACJE KONCERTÓW I EDUKACJI SZKOLNYCH ORAZ ARTYSTYCZNYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH;
4. PLANOWANIE I ORGANIZACJA STAŁYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH;
5. ORGANIZACJA PLENEROWYCH KONCERTÓW ORAZ WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI OSP I PSP W ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ NICH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH I INNYCH;
6. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI I OŚRODKAMI KULTURY W MIASTACH DĄBROWA GÓRNICZA, SOSNOWIEC, BĘDZIN, CZELADŹ W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ I BOGATEJ BAZY KULTURALNEJ MIASTA I REGIONU ZAGŁĘBIA;
7. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ, A W
SZCZEGÓLNOŚCI DYREKCJA PKZ DĄBROWA GÓRNICZA, Z DYREKCJA KLUBU KIEPURY W SOSNOWCU ORAZ JEDNOSTKAMI OSP I PSP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, SOSNOWCU I BĘDZINIE;
8. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
I)WSPIERANIE I PROMOCJA KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO;
J)DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.