Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Piątek, 27 lipca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000022046
NIP 6442962147
Regon 27670415800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Karola Adamieckiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 604 904 212
WWW www.salosrp.pl/
Władze

Damian Felis - Wiceprezes
Jacek Duch - Wiceprezes
Przemysław Szczerba - Sekretarz
Ewa Woźniak - Skarbnik
Marek Szczerba - Członek Zarządu
Piotr Augustyn - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. ROZWIJANIE WYCHOWAWCZYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW SPORTU, W
RAMACH UZNANEGO WZORU CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA WYRAŹNIE INSPIROWANYCH
CHRZEŚCIJAŃSKA WIZJA, PREWENCYJNYM SYSTEMEM KS. BOSCO I BOGACTWEM SALEZJAŃSKIEJ TRADYCJI WYCHOWAWCZEJ;
2. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ
SPORTOWYCH I PODNOSZENIE NA WYŻSZY POZIOM STANU ZDROWIA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ;
3. PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZAPOBIEGANIA RÓŻNYM PATOLOGIOM, SZCZEGÓLNIE NIKOTYNIZMU,
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII, POPRZEZ ZAJĘCIA REKREACYJNE, TURYSTYCZNE I KULTURALNE;
4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU WSZYSTKIM CZŁONKOM DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW
STOWARZYSZENIA;
5. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO;
6. KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYCHOWANIE I LOSY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA;
7. WSPÓŁPRACA I KONTAKTY Z ORGANIZACJAMI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYMI I SPORTOWYMI;
8. EKSPONOWANIE W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO - REKREACYJNEJ ZASADY FAIR PLAY.
SL SALOS RP NIE CZERPIE KORZYŚCI MATERIALNYCH Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ.