Udostępnij:

Herb DG

Fundacja im. G. Agricola

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Samorząd i Polityka
Data rejestracji Środa, 16 stycznia, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000296852
NIP 6292383464
Regon 24082348300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Mirosław Korfanty - Prezes

Cele statutowe

1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym poszczególni obywatele i środowiska lokalne są świadomi wpływu na kształt demokracji oraz poszanowania zasad państwa prawa
2. Wspieranie edukacji prawnej, ekonomicznej i gospodarczej przyczyniającej się do nieskrępowanego i świadomego udziału obywateli w życiu publicznym
3. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i kulturowej wpływającej na podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej społeczeństwa dającego szanse szerokiego współdziałania z państwami i narodami wspólnoty europejskiej, wzajemnego przenikania się narodów i społeczeństw, idei demokratycznych i obywatelskich
4. Otwarte współdziałanie z administracją rządową i samorządową, organizacjami zawodowymi i specjalistycznymi na rzecz środowisk i grup społeczenie słabszych, oczekujących, a także wymagających niezbędnej pomocy życiowej w ochronie zdrowia, świadczeń społeczno-opiekuńczych w domach opieki społecznej, usług rehabilitacyjnych, kierując na ten cel dostępne własne możliwości organizacyjne i środki finansowo-gospodarcze
5. Wspieranie i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i krajowych inicjatywach w zakresie dbałości o ochrone środowiska naturalnego, zabytków kultury materialnej i historycznej
6. Rozwój bazy rekreacyjnej, sportowej oraz turystyki krajowej i międzynarodowej