Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Home Care"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Wtorek, 17 marca, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000547323
NIP 6292471346
Regon 36103443300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Świętego Antoniego 123, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail stowarzyszenie.homecare@wp.pl
Władze

Alicja Kluczna - Prezes
Izabela Krawiec - Wiceprezes
Jolanta Piaskowska - Sekretarz

Cele statutowe

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM, A TAKŻE ICH RODZINOM, EDUKACJI ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ, A TAKŻE OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, ORAZ ORGANIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ DLA LUDZI CIĘŻKO CHORYCH I ICH BLISKICH.