Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Ogrodowe 'Zielona"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Środa, 18 marca, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000545863
NIP 6292471406
Regon 36104869400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Duboisa 17A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Sławomir Derduła - Prezes
Mariusz Wąsowicz - Wiceprezes
Grzegorz Olejnik - Skarbnik
Anna Derduła - Sekretarz
Jacek Woźniak - Członek

Cele statutowe

1. ZASPOKAJANIE WYPOCZYNKOWYCH I REKREACYJNYCH POTRZEB SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ UMOŻLIWIENIE PROWADZENIA UPRAW OGRODNICZYCH;

2. POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;

3. POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE ICH SZANS;

4. INTEGRACJA WIELOPOKOLENIOWEJ RODZINY, WYCHOWANIE DZIECI W ZDROWYCH WARUNKACH ORAZ ZACHOWANIE AKTYWNOŚCI I ZDROWIA EMERYTÓW I RENCISTÓW;

5. INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

6. PRZYWRACANIE SPOŁECZNOŚCI I PRZYRODZIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH;

7. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY;

8. ODDZIAŁYWANIE NA POPRAWĘ WARUNKÓW EKOLOGICZNYCH W GMINACH;

9. KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO OTOCZENIA CZŁOWIEKA;

10.TWORZENIE WARUNKÓW DO UDOSTĘPNIANIA TERENÓW ZIELONYCH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;

11. UDZIELANIE INSTRUKTAŻU PRZY WZNOSZENIU ALTANEK - ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO (DZ.U. NR 89, POZ.414 Z 1994 R. Z PÓZN.ZM.)