Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowska Wspólnota Samorządowa

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Samorząd i Polityka
Data rejestracji Piątek, 23 listopada, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000293435
NIP 6292389320
Regon 24080527800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Jaworowa 59, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW www.dws_dg.pl
E-mail dws_dg@o2.pl
Facebook www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/D%C4%85browska-Wsp%C3%B3lnota-Samorz%C4%85dowa-1454802924535098
Władze

Edward Bober - Prezes Zarządu

Irena Nowakowska - Wiceprezes Zarządu

Aneta Stęplewska - Wiceprezes Zarządu

Iwona Skowron - Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Haberko - Skarbnik

Przemysław Krzemiński - Sekretarz

Klaudia Kocel - Członek Zarządu

Aleksandra Raczak - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest w szczególności kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych mieszkańców, sprzyjających szeroko pojętej integracji do podejmowania i wspierania działań lokalnych potrzeb - na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta poprzez:
1. Promowanie i wspieranie pozytywnych działań wszelkich organów władz miejskich i innych.

2. Ujawnianie niekompetencji i zwalczanie arogancji wszelkich organów władz miejskich i innych.

3. Nietolerowanie przejawów niegospodarności, korupcji i prywaty związanej z działalnością osób prywatnych i prawnych - i upublicznianie tych zjawisk.

4. Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach podejmowania decyzji dotyczących: a) celowości wydatkowania środków budżetowych oraz pozyskiwania znaczących funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, dla realizacji zadań rozwojowych miasta, b) dążenia do zabezpieczenia odpowiednich nakładów na opiekę socjalną osób ubogich, chorych i niepełnosprawnych oraz odpowiedniej ich dystrybucji, c) inspirowania