Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Mój Tworzeń

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data rejestracji Czwartek, 14 kwietnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000552361
NIP 6292471671
Regon 36126654000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tworzeń 85, 41-306 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail MOJTWORZEN@INTERIA.PL
Władze

Jan Pietraga - Prezes
Adrianna Włusek - Wiceprezes
Justyna Lipka - Skarbnik
Stanisław Błaszczyk - Sekretarz

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest pomaganie i reprezentowanie mieszkańców ulicy Tworzeń w Dąbrowie Górniczej, członków Stowarzyszenia w działaniach zmierzających do wspierania rozwoju lokalnego Tworznia.


1. Tworzenia lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju
2. Ochrony interesów społecznych, prawnych i ekologicznych mieszkańców Tworznia
3. Poprawy jakości życia mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z terenami przemysłowymi i usługami uciążliwymi środowiskowo w związku z negatywnym oddziaływaniem tych terenów na środowisko mieszkalne
4. Promocji i popierania ogólnospołecznych inicjatyw mieszkańców i członków stowarzyszenia mających na celu;

  • wzrost bezpieczeństwa, głównie poprzez ograniczenie poruszania się pojazdów pow.7 ton
  • rozwój infrastruktury dzielnicy, w tym kanalizacji, chodników itp.;

5. Zapobiegania zagrożeniom ekologicznym oraz działaniom sprzecznym z interesem społecznym mieszkańców Tworznia, w tym zmianom warunków hydrotechnicznych i zanieczyszczenia powietrza
6. Działania na rzecz ograniczenia emisji hałasu
7. Promocji zdrowia mieszkańców Tworznia
8. Monitorowania przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich przez organy władzy