Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Zagłębiowska Rada Biznesu"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Biznes
Data rejestracji Poniedziałek, 11 maja, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000557447
NIP 6292471889
Regon 36148364500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Al. Piłsudskiego 36/231, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Artur Burdasz - Prezes
Wojciech Gęborek - Wiceprezes
Przemysław Jędrzejczyk - Wiceprezes
Tomasz Ubik - Członek
Roman Gołębiowski - Członek
Agata Ranik - Sekretarz
Izabela Ryba - Skarbnik

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w aspekcie umacniania i rozwoju przedsiębiorczości, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjnej gospodarki oraz wprowadzenia projektów oczekiwanych przez przedsiębiorców w danym mieście
2. Rada będzie współdziałała również z władzami miasta w celu koordynowania prac na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy oraz ułatwiania przedsiębiorcom zakładania działalności gospodarczej
3. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych przedsiębiorców i kadr kierowniczych ze szczególnym uwzględnieniem młodej generacji
4. Inspirowanie i wspomaganie organizacji i ruchów społecznych, zawodowych i politycznych propagujących idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej
5. Reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą
6. Utrwalanie więzi środowiskowej
7. Utrzymanie kontaktów z organami administracji i samorządu terytorialnego i zawodowego oraz organizacjami działającymi w sferze gospodarczej, politycznej i naukowej
8. Kształtowanie i propagowanie zasad etyki dobrego przedsiębiorcy
9. Świadczenie usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców
10. Powoływanie specjalnych grup, klubów, inkubatorów w celu realizacji działalności statutowej stowarzyszenia
11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami