Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Folklorystyczne Gołowianie

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Wtorek, 9 lipca, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000121656
NIP 6291818291
Regon 27325551800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tiereszkowej 2/41, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW www.golowianie.pl
E-mail m.kurtyka@wp.pl
Władze

Małgorzata Kurtyka - Prezes
Małgorzata Galus - Wiceprezes
Adam Całka - Sekretarz

Cele statutowe

1. PODNOSZENIE POZIOMU PREZENTACJI FOLKLORU WIDOWISKOWEGO,
2. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD RÓŻNORODNYMI FORMAMI DZIAŁALNOŚCI GRUP I ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH,
3. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD ANIMATORAMI RUCHU FOLKLORYSTYCZNEGO ORAZ TWÓRCAMI LUDOWYMI,
4. ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ TWÓRCZYCH I POGŁĘBIANIE MIŁOŚNICTWA SZTUKI LUDOWEJ PRZEZ UCZESTNICZENIE W DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OŚWIATOWEJ,
5. UPOWSZECHNIANIE AMATORSKIEJ I ZAWODOWEJ TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ,
6. UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD CZŁONKÓW I W ŚRODOWISKU ZWYCZAJÓW RODZINNYCH I DOROCZNYCH,
7 .UPOWSZECHNIANIE POLSKIEJ KULTURY LUDOWEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.