Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Sportów Obronnych Muszkiet

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Piątek, 28 września, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000048080
Regon 27764575900000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 1 Maja 4/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Damian Matysiak - Prezes
Jerzy Kostka - Wiceprezes
Adam Winnicki - Skarbnik

Cele statutowe

TOWARZYSTWO SPORTÓW OBRONNYCH MUSZKIET W DĄBROWIE GÓRNICZEJ JEST DOBROWOLNYM STOWARZYSZENIEM, MAJĄCYM NA CELU UPRAWIANIE, POPULARYZACJE I ROZWÓJ SPORTOWEGO STRZELNIC TWA Z BRONI CENTRALNEGO I BOCZNEGO ZAPŁONU, A TAKŻE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ, ZABYTKOWEJ, BRONI CIĘCIOWOWEJ /KUSZE, ŁUKI/, ORAZ ZRZESZANIE OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ KOLEKCJONOWANIEM BRONI PALNEJ I JEJ REPLIK ORAZ GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH.

Przedsięwzięcia

Towarzystwo Sportów Obronnych Muszkiet zajmuje się organizacją zawodów strzeleckich w Dąbrowie Górniczej. W zawodach często bierze udział młodzież szkolna, dzięki czemu odbywa się popularyzacja sportu strzeleckiego oraz rozwój zainteresowania tym sportem wśród dzieci i młodzieży.

Granty/dotacje

Zawody strzeleckie organizowane przez Towarzystwo Sportów Obronnych Muszkiet współfinansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.