Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Sztuk Walki Taktyki i Techniki Interwencji

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Poniedziałek, 10 października, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000396384
NIP 6292463401
Regon 24276266200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 28/54, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Adam Kmiecik - Prezes
Mikołaj Kmiecik - Wiceprezes
Michał Misztal - Sekretarz

Cele statutowe

1. Upowszechnianie dalekowschodniej sztuki walki karate, podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych, sportowych oraz turystycznych
4. Szkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji
5. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy doraźnej
6. Szkolenie z zakresu użycia i stosowania środków przymusu bezpośredniego przez pracowników ochrony osób i mienia
7. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym, społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków