Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 10 grudnia, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000534286
NIP 6292470660
Regon 36029035800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Różana 75, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Karol Grzesica - Prezes
Piotr Przybyła - Wiceprezes
Paweł Nowak - Sekretarz
Paula Mazurek - Skarbnik
Łukasz Nowakowski - Członek Zarządu

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia:

1. Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych w dziedzinach fantastyki

2. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego

3. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

4. Iintegracja osób starszych oraz niepełnosprawnych

5. Wspieranie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, coachingowej i charytatywnej promującej kulturę fizyczną, aktywny tryb życia i sport

6. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

7. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności

8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

9. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej   

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Przedsięwzięcia

W ostatni weekend wakacji 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało wydarzenie ukierunkowane na część fantastyki związaną z wojskiem i militariami z dozą postapokalipsy. Dni Fantastyki Militarnej, organizowane przez Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej - Fury Player Strike odbyły się 28-29 sierpnia w Dąbrowie Górniczej, przy Muzeum Miejskim Sztygarka.