Udostępnij:

Herb DG

Oldboje RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 18 czerwca, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000512353
NIP 6292469970
Regon 24361347300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW rkszaglebie.futbolowo.pl
E-mail rks.zaglebie@interia.pl
Facebook www.facebook.com/rksoldboje
Władze

Tomasz Szymczyk - Prezes
Krzysztof Bernaś - Wiceprezes
Tomasz Woźniak - Członek

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
1. zrzeszanie członków Klubu,
2. działalność sportowa wśród dzieci, młodzieży i osób zainteresowanych,
3. uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez organizacje sportowe na terenie i poza granicami RP,
4. tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju piłki nożnej, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
5. propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród członków Klubu oraz mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic,
6. kształtowanie postaw prospołecznych w środowisku lokalnym,
7. pozyskiwanie środków do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia,
8. propagowanie osiągnięć sportowych członków Stowarzyszenia.