Udostępnij:

Herb DG

Koło PZW nr 69 Huta Bankowa

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Poniedziałek, 29 października, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000057484
NIP 954-100-14-41
Regon 27278965000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 607 881 029
E-mail pzw69.hutabankowa@gmail.com
Władze

Andrzej Adamczewski - Prezes
Marek Jedrszczyk - V-ce prezes
Bogdan Smyrak - Sekretarz
Fabian Binko - Skarbnik
Robert Zawłocki - Członek
Leszek Król - Gospodarz Koła
Tadeusz Rubka - Członek

Cele statutowe

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowania wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

PZW jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich zwiazków sportowych w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.(Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298) oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 89 poz. 889 z późn. zmianami).