Udostępnij:

Herb DG

Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny” Łęknice

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 9 grudnia, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja BSO.5010.U-22/05
NIP 629-23-22-617
Regon 240244450
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Łęknice 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261 21 02
Władze

Marek Juszczyk - Prezes
Beata Foltyńska - Sekretarz

Cele statutowe

Cele:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w sekcji pływania;
- angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowych;
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności samorządu terytorialnego i poza nim;
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej;
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu;
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego.

Przedsięwzięcia

Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny” Łęknice organizuje w Zespole Szkół nr 4 na Łęknicach w Dąbrowie Górniczej zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku 6 lat do 12 lat. Akcja nazywa się "Pływam jak rekin" i dotyczy właśnie pływania.

Granty/dotacje

Akcja "Pływam jak rekin" współfinansowana jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.