Udostępnij:

Herb DG

Klub Sportów Wodnych „Fregata”

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Piątek, 1 czerwca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000016769
Regon 27687287800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Żeglarska 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 505 532 263
WWW www.pogoria.org.pl
E-mail kswfregata@gmail.com
Facebook www.facebook.com/KSWFregata
Władze

Mirosław Janicki - Komandor
Zdzisław Krasiczyński - Skarbnik
Radosław Stachurski - V-ce Komandor ds Organizacyjnych
Wojciech Jamuła - Członek Zarządu ds Szkolenia
Andrzej Kolber - Sekretarz Klubu
Marek Stachurski - Bosman Klubu

Cele statutowe

Cele:
1. Zachowanie, kultywowanie i propagowanie tradycji i wiedzy żeglarskiej, wartości, ceremoniałów i zwyczajów morskich oraz norm i praw etykiety jachtowej.
2. Uprawianie i upowszechnienie sportów wodnych, turystyki, rekreacji i wypoczynku nad wodą, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologii i krajoznawstwa, na wodach śródlądowych i morskich.
3. Organizowanie kursów, obozów i szkoleń oraz innych form działalności szkoleniowo-edukacyjnej z zakresu sportów wodnych, bezpieczeństwa, ratownictwa oraz turystyki, ekologii, rehabilitacji i rekreacji na wodzie.
4. Organizowanie spotkań, rejsów i pływań oraz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.
5. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie niezbędnej bazy sportowo-rekreacyjnej, szkoleniowej i technicznej oraz wyposażenia i infrastruktury klubu.
6. Zabezpieczenie, nadzorowanie i asekuracja osób, mienia, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych działań na wodzie.
7. Fachowe doradztwo, pomoc techniczną, informacyjną i kadrową z dziedzin zainteresowania i działalności klubu.
8. Zdobywanie społecznego poparcia, sponsorów i funduszy oraz przychylności administracji samorządowej i innych, dla statutowej działalności klubu.
9. Organizowanie prac remontowych, porządkowych, szkutniczo-bosmańskich i innych dla zapewnienia bezpieczeństwa i należytego stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz terenu klubu.
10. Zdobywanie, wdrażanie i podnoszenie wszechstronnej wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji i uprawnień sportowych i rekreacyjnych w sportach wodnych.
11. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami, klubami i stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
12. Podejmowanie innych efektywnych działań w zgodzie z obowiązującym prawem.