Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży Odkrywamy Talenty

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Hobby
Data rejestracji Poniedziałek, 13 lipca, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000547633
NIP 629-24-71-323
Regon 361031937
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mickiewicza 2/13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail irekwii@wp.pl
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Odkrywamy-Talenty-618540828248258/
Władze

Ireneusz Witas Tryjański - Prezes
Ilona Boba - Wiceprezes

Cele statutowe

Stowarzyszenie  dla dzieci i młodzieży Odkrywamy Talenty działa na rzecz rozwijania zainteresowań wśród dzieci. Od zajęć muzycznych, po zajęcia sportowe. Najbardziej popularne są szachy. I to szachy w plenerze. Celem takiego przedsięwzięcia jest popularyzacja szachów -  gry niezwykle wartościowej, stanowiącej specyficzną kombinację sportu i naukowego myślenia - jako jednej z dróg odkrywania młodych talentów.