Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuStowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Poniedziałek, 9 lipca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000025638
NIP 954-20-87-798
Regon 272584013
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby Wiejska 2, 41-103 Siemianowice Śląskie
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 229 83 50
WWW www.sm-sos.pl
E-mail stowchorychnasm@op.pl
Władze

Zygmunt Kadłubiec - Prezes
Czesław Skwirut - Wiceprezes
Zenon Rogoziński - Skarbnik
 

Cele statutowe

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na zysk. Jego głównym celem jest niesienie pomocy ludziom chorym na stwardnienie rozsiane, integracja chorych, reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym, kompleksowa pomoc w różnych sferach życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także świadczenie nieodpłatnych usług i szerokiej gamy rehabilitacyjnej we własnym Ośrodku rehabilitacyjnym Wichrowe Wzgórze.

Przedsięwzięcia

Projekty realizowane przez organizację na rzecz osób chorych na SM oraz ich rodzin.
Kompleksowa pomoc chorym i ich rodzinom w różnych sferach życia. Prowadzenie własnego ośrodka rehabilitacyjnego Wichrowe Wzgórze w Siemianowicach Śląskich. Prowadzenie grupowych i indywidualnych porad psychologa, psychiatry, neurologa. Prowadzenie profesjonalnych grup wsparcia dla chorych i opiekunów. Prowadzenie różnych form terapii. Organizowanie imprez integracyjnych, festynów, spotkań okolicznościowych, organizowanie