Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjazny Dom

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Wtorek, 8 października, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000480036
NIP 6292467942
Regon 24339595800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Zacisze 42, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 506 069 455
WWW www.st-przyjaznydom.pl
E-mail st.przyjaznydom@wp.pl
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Przyjazny-Dom-197608834464609/
Władze

Monika Czekaj Bochen - Prezes
Anna Kędra - Wiceprezes
Marta Kostecka - Skarbnik

Cele statutowe

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Narodziło się z przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i wsparcia rodzin, które do swojego domu zaprosiły dzieci pokrzywdzone przez los.

Rodziny zastępcze borykają się ze specyficznymi problemami i sytuacjami, które często przekraczają nasze doświadczenie życiowe. Stowarzyszenie jest zatem pomocą w rozwiązywaniu takich trudności i wsparciem w wychowywaniu dzieci przyjętych. Chcemy propagować rodzicielstwo zastępcze, gdyż uważamy, ze rodzina to najlepsze miejsce gdzie powinny wychowywać się dzieci. Rodzina zastępcza może dać dziecku szczęśliwe dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie. Celem Stowarzyszenia jest również integracja dzieci z rodzin zastępczych ze środowiskiem.

Przedsięwzięcia

Stowarzyszenie PRZYJAZNY DOM realizowało projekt „Młody Dąbrowianin poznaje kulturę” finansowanego w ramach dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza. Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od 01.04.2014-30.11.2014r.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia:

„Akademia dobrych manier” oraz „Śladami baśni i legend zagłębiowskich” zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Dąbrowie Górniczej;
Zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej;
Lekcja teatralna wraz z spektaklem teatralnym w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie

Granty/dotacje

Stowarzyszenie 'PRZYJAZNY DOM' realizowało projekty „Młody Dąbrowianin poznaje kulturę” finansowanego w ramach dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza.