Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowski Klub Karate

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Środa, 23 kwietnia, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000304036
Regon 27228287800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 504 296 603, 504 296 601
WWW www.terminatus.pl/
E-mail biuro@terminatus.com.pl
Facebook www.facebook.com/klub.terminatus
Władze

Marek Wywiał - Członek Zarządu
Piotr Szatan - Członek Zarządu
Artur Sroka - Członek Zarządu
Marek Szklarek - Członek Zarządu
Mirosław Bałuska - Członek Zarządu

Cele statutowe

Cele Klubu:

- Popularyzacja sportu poprzez wszechstronny rozwój kultury fizycznej członków klubu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- Rozbudzenie życia sportowego poprzez stworzenie warunków dla systematycznego i masowego uprawiania sportu
- Stworzenie technicznych, finansowych, organizacyjnych, socjalnych warunków doskonalenia działalności sportowej, propagowania sportu kwalifikowanego
- Współudział w programach związanych z realizacją zadań własnych gminy
- Utrzymanie kontaków sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą
- Integracja, poprzez sport dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Popularyzacja sportu wśród osób narażonych na choroby zawodowe
- Popularyzacja sportu wśród osób starszych, które nie uprawiają sportu
- Poprawa stanu zdrowia osób starszych
- Popularyzacja zdrowego trybu życia osób pracujących, szeroko pojęta profilaktyka zdrowia poprzez sport i rekreacje
- Popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych
- Organizowanie zajęć pozaszkolnych ze wskazaniem na sport jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym
- Przeciwdziałanie pogłębianiu i powstaniu patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej narażonej na negatywne wpływy środowiska poprzez sport, zajęcia kompensacyjne i socjoterapeutyczne
- Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach klubowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
- Promocja osób uzdolnionych sportowo w kraju i za granicą
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami