Udostępnij:

Herb DG

Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Środa, 29 listopada, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000268570
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sączewskiego 27, 42-500 Będzin
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 502484524
WWW www.amazonkifederacja.pl/index.php/o-nas/kluby-amazonek/52-bedzinskie-stowarzyszenie-amazonek
E-mail amazonki.bedzin@onet.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/amazonki.bedzin/
Władze

Lidia Gomoliszewska - Przewodnicząca
Magdalena Praszkiewicz - Wiceprzewodnicząca
Adriana Hołowienko - Skarbnik
Krystyna Gardeła - Sekretarz
Danuta Zaburda - Członek Zarządu
Elżbieta Szecówka - Członek Zarządu
Anna Proszczek - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest:
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi:
Odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej,
Psychoterapia prowadzona indywidualnie i zespołowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc oraz wsparcie psychiczne.
Patronowanie podstawowej działalności, jaką jest praca ochotniczek - kobiet po leczeniu raka piersi, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają wsparcia psychicznego i informacji chorym kobietom przed i tuż po operacji.
Działanie służące profilaktyce nowotworowej piersi.

Realizacji statutowych celów służy również organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych.
 

Przedsięwzięcia

Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności kobiet zrzeszonych możliwe jest organizowanie w stowarzyszeniu szeregu spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi dając im pomoc psychiczną i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkania odbywają się w każdą środę od godz.15.00, Miejski Zespół Szkół Nr. 2 Będzin - Syberka.