Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuMiejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 20 lutego, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000274168
NIP 6291036022
Regon 27289888100000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon (32) 261-76-81 (w godz. 8:00 - 15:00)
WWW www.mksdabrowa.pl
Władze

Łukarz Żak - Prezes Zarządu

Marcin Mach - Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Seweryn - Sekretarz

Cele statutowe

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Przedsięwzięcia

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.