Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuLudowy Klub Sportowy "Promień" Strzemieszyce Małe

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Piątek, 25 stycznia, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000297042
NIP 6292398997
Regon 24093594000000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Główna 91, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW promienstrzemieszyce.futbolowo.pl/
E-mail promien910@onet.pl
Władze

Prezes: Ewelina Szlęzak Żelazna

Vice-Prezes: Arkadiusz Rybak

Sekretarz: Paweł Grześka

Pozostali członkowie: Piotr Żelazny, Łukasz Bogdanow

Cele statutowe


Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.

Przedsięwzięcia

Klub organizuje festyn sportowy podczas, którego odbywa się wiele różnorakich gier, zabaw oraz zawodów sportowych dla wszystkich chętnych uczestników tego festynu (zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe).

Granty/dotacje

Festyn sportowy współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.