Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuLudowy Klub Sportowy "Tęcza" Błędów

Forma prawna Stowarzyszenie kultury fizycznej
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Poniedziałek, 2 lipca, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000023953
NIP 6292170998
Regon 27683331200000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Żołnierska 94, 42-525 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
WWW teczabledow-1951.futbolowo.pl
Władze

Arkadiusz Kucab - Prezes

Radosław Orłowski - Wiceprezes

Tomasz Macha - Wiceprezes

Agnieszka Macha - Sekretarz

Łukasz Smędzik - Skarbnik

Sebastian Zelek - Członek Zarządu

Radosław Wiszniewski - Członek Zarządu

Rafał Tylec - Członek Zarządu

Mariusz Cembrzyński - Członek

Cele statutowe

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.