Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 28 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000114529
NIP 6292239106
Regon 27784866900000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Świętego Antoniego 107, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261 91 44
WWW www.otwarteserca.com
E-mail stowarzyszenie@otwarteserca.com
Facebook pl-pl.facebook.com/wtz.otwarte.serca
Władze

Prezes - Krystyna Chochorowska

I Zastępca Prezesa - Iwona Rojek

II Zastępca Prezesa - Małgorzata Kozak-Buchalik

Cele statutowe

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy i dawanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich wszechstronnego spełnienia i zadowolenia ze swojego życia.


Stowarzyszenie udziela pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom oraz placówkom i ośrodkom pracującym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcia

2019rok:                                                                                                                                                                                                                                                                            - DROGA DO PRZYSZŁOŚCI. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

2015 rok:
- Królowa Śniegu- adaptacja baśni H. Ch. Andersena poprzedzona cyklem warsztatów teatralnych, zwieńczona spotkaniem integracyjnym z dziećmi z dąbrowskich szkół podstawowych.
- „Na szlaku - cykl wędrówek dąbrowskimi szlakami turystycznymi zakończony 3-dniowym pieszym rajdem po grzbietach Worka Raczańskiego, których celem jest przełamywanie barier społecznych i indywidualnych oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
- DROGA DO PRZYSZŁOŚCI. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

2014 rok:
- DROGA DO PRZYSZŁOŚCI. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

2013 rok:
- „Kwartet dla czterech aktorów” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja tekstu Bogusława Schaeffera zwieńczone spotkaniem integracyjnym z osobami starszymi z Dąbrowy Górniczej i prezentacją zrealizowanego spektaklu.
- Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

2012 rok:
- „Droga do przyszłości” – kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.

2011 rok:
- „Zemstę czas zacząć” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja dzieła Aleksandra Fredry, zwieńczone spotkaniem integracyjnym z młodzieżą z dąbrowskich szkół średnich i prezentacją zrealizowanego projektu.

2010 rok:
- „Gołonogi Pustelnik i Tuczna Baba” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz realizacja sceniczna legend dąbrowskich, mająca na celu kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie wśród dzieci przedszkoli i szkół naszego miasta.
- „Świętokrzyskie –jakie cudne – w krainie latających czarownic”.

2009 rok:
- „Integracja przez sztukę”

2008 rok:
- INTEGRA – cykl szkoleń i warsztatów w partnerskie z MOPS.
- Jednodniowa wycieczka do Wadowic – „Szlakiem Karola Wojtyły”.
- „Zdobywamy szczyty – wędrówki górskie szlakami Beskidu Śląskiego”.
- „Cykle na bicyklach” – cykliczny program 6 wypraw rowerowych.
- Organizacja półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej.

2007 rok:
- „Z tańcem i muzyką” – cykl spotkań umuzykalniających.

2006 rok:
- „Możemy wszystko – biwak osób niepełnosprawnych”.

2005 rok:
- Wycieczka do Węgierskiej Górki.

2004 rok:
- Wyjazd do Warszawy – Musical KOTY.
- Impreza integracyjna „Nie zadzieraj nosa – baw się razem z nami” .
- Wycieczka integracyjna do Wieliczki.

Granty/dotacje

2015 rok: - "Królowa Śniegu"- adaptacja baśni H. Ch. Andersena poprzedzona cyklem warsztatów teatralnych, zwieńczona spotkaniem integracyjnym z dziećmi z dąbrowskich szkół podstawowych. - „Na szlaku" - cykl wędrówek dąbrowskimi szlakami turystycznymi zakończony 3-dniowym pieszym rajdem po grzbietach Worka Raczańskiego, których celem jest przełamywanie barier społecznych i indywidualnych oraz promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - "DROGA DO PRZYSZŁOŚCI. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju" - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2014 rok: - "DROGA DO PRZYSZŁOŚCI. Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu miasta Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju" - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2013 rok: - „Kwartet dla czterech aktorów” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja tekstu Bogusława Schaeffera zwieńczone spotkaniem integracyjnym z osobami starszymi z Dąbrowy Górniczej i prezentacją zrealizowanego spektaklu - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - Kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2012 rok: - „Droga do przyszłości” – kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2011 rok: - „Zemstę czas zacząć” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja dzieła Aleksandra Fredry, zwieńczone spotkaniem integracyjnym z młodzieżą z dąbrowskich szkół średnich i prezentacją zrealizowanego projektu - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2010 rok: - „Gołonogi Pustelnik i Tuczna Baba” – cykl warsztatów teatralnych dla osób niepełnosprawnych oraz realizacja sceniczna legend dąbrowskich, mająca na celu kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie wśród dzieci przedszkoli i szkół naszego miasta - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. - „Świętokrzyskie –jakie cudne – w krainie latających czarownic” - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2009 rok: - „Integracja przez sztukę” - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2008 rok: - INTEGRA – cykl szkoleń i warsztatów w partnerskie z MOPS - EFS - Jednodniowa wycieczka do Wadowic – „Szlakiem Karola Wojtyły” - PFRON - „Zdobywamy szczyty – wędrówki górskie szlakami Beskidu Śląskiego” - PFRON - „Cykle na bicyklach” – cykliczny program 6 wypraw rowerowych - PFRON - Organizacja półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Dąbrowy Górniczej - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2007 rok: - „Z tańcem i muzyką” – cykl spotkań umuzykalniających - projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 2006 rok: - „Możemy wszystko – biwak osób niepełnosprawnych” - PFRON 2005 rok: - Wycieczka do Węgierskiej Górki - PFRON 2004 rok: - Wyjazd do Warszawy – Musical KOTY - PFRON - Impreza integracyjna „Nie zadzieraj nosa – baw się razem z nami” - PFRON - Wycieczka integracyjna do Wieliczki - PFRON