Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuFundacja Upowszechniania Rehabilitacji Leczniczej

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Piątek, 22 stycznia, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000347089
NIP 6292434486
Regon 24146994800000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicz
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Katarzyna Karcz Mączka - Prezes Zarządu
Marta Piłat Kowalczyk - Członek Zarządu

Cele statutowe

Fundacja zajmuje się upowszechnianiem rehabilitacji leczniczej, udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej w zakresie rozwoju rehabilitacji leczniczej oraz bierze udział w realizacji programów przesiewnych wad postaw dzieci i młodzieży.