Udostępnij:

Herb DG

Centrum Sportów Walki - Fight Boxing Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Czwartek, 28 stycznia, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000347559
NIP 6292434693
Regon 24147051000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kazimierza Imielińskiego 2/8, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 691 054 524
WWW www.fightboxing.pl
E-mail wieslaw@fightboxing.pl
Facebook www.facebook.com/FIGHTBOXINGpl
Władze

Marek Kołakowski - Prezes
Adam Zwierzyński - Viceprezes
Wiesław Andrzejczak - Członek Zarządu

Cele statutowe

Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Tworzenie niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych dla rozwoju sportu w mieście. Integrowanie wśród członków wysokich wartości moralno-etycznych. Rozwój i popularyzacja sportów walki w tym szczególnie boksu.

Przedsięwzięcia

Głównym przedsięwzięciem Centrum Sportów Walki - Fight Boxing Dąbrowa Górnicza jest prowadzenie treningów dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i płeć. Klub posiada swoją bazę treningową wyposażoną w ring i przyrządy bokserskie.

Zawodnicy Klubu często uczestniczą w zawodach i odnoszą wiele sukcesów.

Dużą imprezą organizowaną przez Centrum Sportów Walki - Fight Boxing Dąbrowa Górnicza jest Promocja Dąbrowskiego Sportu oraz Ring wolny.

Granty/dotacje

Projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: - treningi; - Promocja Dąbrowskiego Sportu; - "Ring wolny". "Mały grant" przyznany przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na "Mecz bokserski pomiędzy CSW - Fight Boxing - Dąbrowa Górnicza a Reprezentacją Małopolski".