Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Hobby
Data rejestracji Wtorek, 28 grudnia, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000224481
NIP 6251688847
Regon 27340386400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Stanisława Małachowskiego 29, 42-500 Będzin
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 795 422 561
WWW www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php
E-mail stowarzyszenie_TKZD@op.pl
Władze

Teresa Orłowska - Prezes

Bożena Związek - Wiceprezes

Krystyna Borkowska - Skarbnik

Teresa Bober - Sekretarz

Mariusz Religa - Członek Zarządu

Cele statutowe

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego prowadzi działalność kulturalną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu zagłębiowskiego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka.

Członkowie stowarzyszenia pracują w sekcjach: literackiej- poezja i proza, plastycznej- malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, haft artystyczny. Skupia twórców amatorów różnych zawodów (od robotników do profesorów), jak i w różnym wieku (Studentów, ludzi czynnych zawodowo, emerytów i rencistów i osoby niepełnosprawne).

Przedsięwzięcia

Na przestrzeni 25 lat działalności stowarzyszenie zorganizowało około 200 wystaw plastycznych i spotkań literackich w różnych miastach zagłębia jak: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, jak i w ośrodkach gminnych powiatu będzińskiego i w innych ośrodkach woj. śląskiego.

Organizuje plenery malarskie i warsztaty artystyczne w różnych regionach kraju, pomagając w rozwoju twórczości artystycznej członków, realizuje konkursy literacko plastyczne o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i ogólnokrajowym jak O pióro Pegaza, Słowo Matka i Ojciec, nasz li ten kraj, organizuje spotkania twórców z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

Współpracuje z bibliotekami, ośrodkami kultury, wydziałami kultury przy urzędach miejskich, muzeami itp. W regionie zagłębia i województwa Śląskiego. Popularyzując działalność na rzecz kultury polskiej stowarzyszenie współpracuje z prasą regionalną, krajową jak i polonijną.

Głównym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest Art Passion Festival. Adresowany jest do wszystkich twórców z kraju i zagranicy. Ma charakter otwarty, a tematyka prac jest dowolna. Artyści prezentują swoje dzieła w czterech kategoriach sztuki: malarstwo, fotografia artystyczna, rzeźba i haft artystyczny. Artyści, biorący udział w festiwalu, to ludzie w różnym wieku, od studentów do emerytów, zajmujący się różnymi gałęziami sztuk plastycznych. Tym, co ich łączy, jest głębokie zaangażowanie emocjonalne do działalności artystycznej.

Granty/dotacje

Art Passion Festival jest współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.