Udostępnij:

Herb DG

S.I.M. Od Juniora Do Seniora

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
Data rejestracji Środa, 28 grudnia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000404212
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mickiewicza 12/1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 26 68
Władze

Jadwiga Kosakowska - Prezes
Elżbieta Bartosik-Kaźmierska - Wiceprezes
Anna Cieślak - Skarbnik
Anna Nocoń - Sekretarz
Henryka Piwowarska - Członek Zarządu

Cele statutowe

Głównym celem Stowarzyszenia Integracji Międzypokoleniowej "od Juniora Do Seniora" jest łączenie w działaniu i wypoczynku ludzi bez względu na wiek. Stowarzyszenie organizuje imprezy zarówno kulturalne, jak i sportowe dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Organizacja pozarządowa stara się zacierać bariery wiekowe, pokazując w ten sposób, że bawić możemy się w szerokim towarzystwie, bez względu na lata.

Przedsięwzięcia

1. Głównym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Integracji Międzypokoleniowej "od Juniora Do Seniora" jest Survival Seniorów 60+. Impreza odbywa się w Błędowie, a uczestnicy mogą wziąc udział w szeregu zadań, od strzelectwa, biegania, po gotowanie.

2. I Przegląd Rodzin Muzykujących – „Sobótkowe granie i śpiewanie” to projekt dla rodzin muzykujących. Jest to przegląd (nie w formie konkursu), poczas którego wszystkie zgłoszone osoby mogą zaprezentować swoje talenty muzyczne.

3. Piknik Osiedlowy „Rodziny na start” - impreza odbywająca się w ramach Dębowego Maj Festiwalu. Podczas pikniku każdy może znaleźć coś dla siebie – dla najmłodszych konkursy i zawody sportowe m.in. wyścig autek na sznurkach, przeciąganie liny, rzuty do celu itd. trochę starsi mogą skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia oraz cukru, potańczyć Zumbę czy skorzystać z grilla. Odbywają się również konkurencje rodzinne czyli zawody w udzielaniu pierwszej pomocy oraz mecz piłki nożnej.

4. Bieg Legionisty.

Granty/dotacje

Imprezy współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej:

1. Survival Seniorów 60+

2. I Przegląd Rodzin Muzykujących – „Sobótkowe granie i śpiewanie”

3. Piknik Osiedlowy „Rodziny na start”

4. Bieg Legionisty.