Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuOchotnicza Straż Pożarna Łosień

Forma prawna OSP
Typ działalności Służby publiczne
Data rejestracji Środa, 25 maja, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000205647
Regon 27287859400000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Gołonowska 27, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail osplosien@interia.pl
Facebook www.facebook.com/OSPKSRGLosien
Władze

Władysław Guzik - Prezes
Dariusz Flak - Wiceprezes
Jarosław Dudek - Naczelnik
Grzegorz Lubas - Zastępca Naczelnika
Sebastian Kucharz- Skarbnik
Zuzanna Kryczek - Sekretarz
Michał Włodyka - Członek Zarządu

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.